Najbližšia akcia
Okolo Deutschkreutz
Dátum: Bude oznámený
Miesto a čas stretnutia: Stanica Petržalka, 8:00
Predpokladaná dĺžka: 70km
Mapa trasy: tu

_________________________________________________________________________________________________________

Doteraz prejdené trasy na Slovensku a blízkom okolí (niektoré nájdete aj tu)